Adatvédelem

2020.12.01.

  • Általános szállítási szerződés (ÁSZF)
  • Vásárlási szerződés


(A Voyagex Morini Kft. online áruházában továbbiakban Rozmár online áruház (www.rozmar.hu) elektronikus úton megrendelést leadó vásárlók részére)


Általános rendelkezések

A Rozmár Online áruház (a továbbiakban: Rozmár) a Voyagex Morini Kft. (2310 Szigetszentmiklós Kántor utca 5.; adószám: 10306682-2-13) interneten elérhető termékkatalógusa, amely a Rozmár által forgalmazott élelmiszereket, konyhai alapanyagokat kínálja eladásra. A webáruházon keresztül történt elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Rozmár és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban megrendelő) között. A vásárlási szerződést a Rozmár írásban megkötött szerződésnek tekinti. A megrendelő a rendelés leadásának véglegesítésekor fogadja el ezen szerződés feltételeit. A Rozmár kijelenti, hogy mind a web-áruház működtetéséhez, mind a termékek értékesítéséhez, mind pedig a kiszállítási tevékenység végzéséhez az összes jogszabályban előírt szakhatósági engedéllyel rendelkezik.

Szerződő felek azonosítása

A vásárlási szerződés a Voyagex Morini Kft. (2310 Szigetszentmiklós Kántor utca 5. ; adószám: 10306682-2-13), mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre. Voyagex Morini Kft. csak a www.rozmar.hu oldalon, a cég logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott rendelésekért felel. A megrendelő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, (a Rozmár vendéglátós megrendelő, illetve lakossági megrendelő kategóriába sorolja vevőit) a megrendelői adatokat, amelyeket minden egyes rendelés leadásánál lehetősége van a megrendelőnek módosítani, vagy törölni. A Rozmár a vevő besorolása és a megrendelő adatlapja alapján teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. Csak azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetik igénybe a Szolgáltatást, akik elfogadják az ÁSZF-et, hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához, valamint megfelelően regisztráltak a www.rozmar.hu weboldalon (továbbiakban: a „megrendelő”).
A www.rozmar.hu oldalon rendelő lakossági vevőt minden esetben telefonon visszahívja a Rozmár, hogy a megrendelő adatait a rendelését és a véglegeshez közelítő fizetendő összeget pontosítása. Rendszeres visszatérő lakossági vagy vendéglátós megrendelő esetén, vagy pontosan kitöltött, egyértelmű rendelési lap kitöltése esetén a Rozmár eltekinthet a telefonos visszahívástól. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a megrendelőt terheli. A Rozmár a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a megrendelő valódiságát jogosult ellenőrizni.


Árak és termékinformációk

Az esetleges félreértések elkerülése érdekében egyértelműen rögzítendő, hogy a weboldalon feltüntetett termékkínálat – beleértve az egyes termékek árát és fotóját is – csupán tájékoztató jellegűek.

A honlapon szereplő termékek árai tájékoztató jellegű irányárak, amely azt jelenti, hogy egyes árucikkek kiszállításkor vagy áruházi átvételkor (megrendelőnek történő átadáskor) érvényes árai eltérhetnek a www.rozmar.hu honlapon meghatározott, kiválasztáskor érvényes irányáraktól.
A honlapon szereplő termék fotók és a kiszállításra kerülő termékek között lehetnek eltérések, az On-Line áruházban szereplő termék fotók csak tájékoztató jellegűek (illusztrációk).


Szállítási költséget abban az esetben fizet a lakossági megrendelő, ha egyszeri nettó rendelése nem éri el a 40.000 Ft-ot (Budapest 20 000 Ft szállítási költség 2490 Ft) ekkor 3175 Ft bruttó szállítási költséget köteles fizetni. 40.000 Ft egyszeri nettó megrendelés felett nincs szállítási költség a lakossági megrendelőknek. Ha megjelenik a “kimért termék!” fül, a terméknél az azt jelenti, hogy a termék változó súlyú csomagokban kapható. Ilyen termék vásárlása esetén ügyintézőnk – helyesen megadott kapcsolati infó esetén – felhívja Önt, és együtt pontosíthatják és véglegesíthetik a rendelést.

  • Egyes termékeink esetében a súlyadatok csak tájékoztató jellegűek, mert bizonyos termékek nem darabolhatók az Ön által rendelt pontos mennyiségnek megfelelően.

Ha a mért súly szerint választja ki a terméket, a Rozmár fenntartja a jogot arra, hogy azt bizonyos - mérési pontatlanságból adódó - eltéréssel szállítsa le. A Rozmár azonban természetesen mindent megtesz annak érdekében, hogy ez az eltérés a lehető legkisebb legyen, azaz a vevő által meghatározott mennyiséghez a lehető legközelebb álljon.
A számla a ténylegesen mért súlyokat tartalmazza. A megrendelő kérésére a Rozmár telefonon tájékoztatást ad a végleges árról és súlyokról. A kilogrammban (kimért) rendelhető termékek árai a termékek változó súlyának átlagára vonatkoznak. Egyes termékek ára db-ra, csomagra, kg-ra vonatkozik melyet az ár mellett és a termékleírásban is feltüntetünk. A web-áruházban a termékek adatlapján feltüntetésre kerülnek a termékkel kapcsolatos tudnivalók, biztonsági és fogyasztást segítő információk, amelyek az előzetes tájékozódást segítik. A megrendelő által megvásárolt (átvett) termék csomagolása, címkéje tartalmazza mindazon tájékoztatásokat, amelyek az adott termékre jellemzőek, mind az összetételét, mind pedig a használatát és felhasználását illetően. A megrendelő a termék átvételét követően köteles az említett tájékoztatást alaposan elolvasni és megismerni. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.


Rozmár felelősségvállalása

A webáruház működésével, és a kiszállítással kapcsolatos tudnivalók a webáruház vásárlási információk menüpontjában olvashatók. A Rozmár vállalja, hogy a fent jelzett dokumentumban leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet. Megrendelő kijelenti, hogy a dokumentumok tartalmát ismeri és tudomásul veszi. A Rozmár nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a honlap használata közben felmerülhetnek. Amennyiben a Rozmár pontatlanságot fedez fel a tartalmakban – feltéve, hogy az megvalósítható – a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani.
Rozmár köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a termékeket a kért időpontban szállítsa le, de nem vállal felelősséget olyan késedelemért vagy a teljesítés olyan elmaradásáért, amely olyan tények és/vagy körülmények következtében állt elő, amelyeket a Rozmár nem, vagy csupán indokolatlan kiadások mellett befolyásolhatna (forgalmi akadály, rendkívüli műszaki probléma, a szállítási cím megközelíthetetlensége stb.


Biztonság
A regisztráció során a megrendelőnek létre kell hoznia egy jelszót a saját felhasználói fiókjához. A Felhasználó köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A megrendelő teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A megrendelő köteles haladéktalanul tájékoztatni a Rozmárt, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a megrendelő ezen feltételezése, Rozmár jogosult a Felhasználó fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a megrendelőt arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. A Rozmár nem felelős a megrendelővel szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a megrendelő a jelszavát felfedte vagy azzal akár a megrendelő, akár harmadik fél visszaélt.


A megrendelő felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő rendelése(i) jóváhagyásával, jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott, és a Rozmárral előzetesen egyeztetett szállítási és fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a Rozmár számára.
A termékek vételárát a Vásárló köteles kifizetni az áruk átvételkor készpénzes fizetéssel HUF-ban.


A szerződés hatálya

Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül. A Rozmár rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító-számot (id számot) ad, melyet a jóváhagyást követő oldalon, illetve a megrendelő által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes!
A megrendelés visszaigazolását áruházunk a megrendelés leadását követően haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül igazolja vissza. A vásárlási szerződés a visszaigazolással jön létre. Amennyiben a megrendelést 48 órán belül nem igazoljuk vissza, úgy a megrendelő az ajánlati kötöttsége alól mentesül.
Ha a megrendelő, a visszaigazolás elmaradásáról tájékoztatja a Rozmárt a (24) 525-600-as telefonszámon, akkor a Rozmár mindent megtesz azért, hogy a megrendelő rendelése teljesüljön a rendelés visszaigazolásának hiányában is.


Vásárlástól való elállás

A megrendelő a termékek megtekintését és tételes átvizsgálását követően, azok kiszállításkor a számlán szereplő, érvényes árának ismeretében dönt arról, hogy a termékeket vagy azok egy részét átveszi-e. Amennyiben a megrendelő úgy dönt, hogy a termékeket vagy azok egy részét nem veszi át, úgy az átvételt a helyszíni átadáskor szóbeli indoklással megtagadhatja.
A megrendelő az eltérő tulajdonságú, vagy rendelésén kívüli terméket nem köteles átvenni.
A megrendelő az áruk átadás helyszínén történő, tételes átvételével és a számla kifizetésével lemond a vásárlástól való elállási jogáról. A termékek a Rozmár telephelyén (H-2310 Szigetszentmiklós Kántor utca 5.) történő átvételekor a pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el.
Fenti szabályok betartása, élelmiszer biztonsági szempontok miatt kiemelten fontos !


Panaszkezelés rendje


Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a vásárlási szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a www.rozmar.hu oldalon az „infók” – „ értékelje munkánkat „ menüpont alatti webes felületen, vagy a rozmar@rozmar.hu e-mail címen, illetve faxon (24)525-601 vagy telefonon (24)525-600 vagy postai levél útján a H-2310 Szigetszentmiklós Pf. 186. címezve, vagy személyesen munkanapokon 8-16 óra között: H-2310 Szigetszentmiklós Kántor utca 5. alatti telephelyünkön Áruházunk panaszát legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és az Ön által kért módon tájékoztatja Önt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a megrendelő rendelkezésére. A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók. A szerződés utolsó módosításának időpontja: 2014.
A Rozmár elérhetőségei: Telefon: (24)525-600 Fax: (24) 525-601 e-mail: rozmar@rozmar.hu Levelezési cím: H-2310 Szigetszentmiklós Pf. 186.  Telephely: H-2310 Szigetszentmiklós Kántor utca 5. Nyitva tartás: munkanapokon 8-17-ig


Adatvédelem
Online áruházunkban történő vásárlásakor adatainak védelmét a vonatkozó jogszabályok szerint biztosítjuk. (1992. évi LXIII. törvény, 1995. évi CXIX. törvény)
A Voyagex Morini Kft. a hírlevelek küldése során a 2001. évi CVIII. Törvény szerint jár el. Az Ön, illetve cégének adataihoz az Ön beleegyezésével jutottunk hozzá. Megrendelőink nyilatkozata személyes adataikkal kapcsolatban:

Személyes adataimmal kapcsolatban tudomásul veszem, hogy az elektronikus adatfeldolgozást követően a későbbiekben a Voyagex Morini Kft. új termékeivel, szolgáltatásaival, akcióival és egyéb aktivitásával kapcsolatban tájékoztatást és reklámanyagot kaphatok. Adataimmal kapcsolatos nyilatkozatomat bármikor visszavonhatom.

Hírlevél leiratkozáshoz, beállítások módosításához kattintson a kapott hírlevél alján lévő linkre, vagy belépve a Felhasználó menü Hírlevél almenüpontjára!


Adatvédelmi tájékoztató

Jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadásával, a 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Voyagex Morini Kft. Rozmár (H-2310 Szigetszentmiklós Kántor utca 5.., a továbbiakban: Adatkezelő, vagy Rozmár), mint Adatkezelő a jelen weboldal látogatása, vagy az Adatkezelővel történő telefonbeszélgetések során megadandó, továbbá a termékek átvételekor átadandó személyazonosító okmányon szereplő személyes adataimat a szolgáltatás megvalósítása, valamint esetlegesen piackutatás és közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából, legfeljebb a cél fennállásának teljes időtartama alatt kezelje. (A szolgáltatás megvalósításának minősül különösen, de nem kizárólagosan a termékkiválasztások kezelése, a kiválasztott termékek címzetthez történő kiszállítása, vagy azok áruháznál történő átadása, a pénzügyi tranzakció lebonyolítása, a számlázás, valamint a vásárlóval történő további esetleges kapcsolattartás.) Elfogadom, hogy az Adatkezelő, és/vagy az általa megbízott harmadik fél a vele történő esetleges telefonbeszélgetéseket minőségbiztosítási okokból rögzítheti.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a megadott személyes adataimat az Adatkezelő a 2012 Deepskeye Systems kft. mint adatfeldolgozónak átadja. Elfogadom, hogy a jövőben az Adatkezelő a személyes adataimat olyan további, vele együttműködő, indokolt esetben harmadik országbeli cégeknek (adatfeldolgozók és/vagy adattovábbítás címzettjei) is átadja, amelyek az előbb említett célok megvalósítása során az Adatkezelő partnereinek minősülnek.

Kijelentem, hogy a megadott személyes adataim a valóságnak megfelelnek, egyben kötelezettséget vállalok arra, hogy bármely, az adatokban történt változás esetén azt haladéktalanul bejelentem a Rozmár, mint Adatkezelő részére.

Az érintett a rozmar@rozmar.hu elektronikus e-mail címen tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését és törlését (ez utóbbit megteheti postai úton is, a Voyagex Morini Kft. H-2310 Szigetszentmiklós Pf. 186., postacímre való levélküldéssel). Emellett, az adatkezeléssel érintett személyt megilleti a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat kizárólag a fent írt célokból használja, illetve azokat csak ezen célok elérése érdekében továbbítja, a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően. Az Adatkezelő kijelenti, hogy a kezelt személyes adatokat kizárólag a célok megvalósításában érintett személyek ismerhetik meg.

Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.


A weboldal tartalma, különösen az ott jelen lévő „cookie” -k

A weboldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű és az az Adatkezelő szellemi tulajdonát képezi, mely az Adatkezelő előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használható fel.A weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Az ilyen weboldalakon található tartalom nem feltétlenül áll az Adatkezelő befolyása alatt.

A weboldal egyes részei az Ön azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. „cookie”-kat használnak, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak. A böngészőprogram segítségével Ön beállíthatja, meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem tudja használni a weboldal minden szolgáltatását.

A weboldalon a látogatás rögzítése végett a látogató számítógépének internet címe („IP cím”) naplózásra kerül, mely adat tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne.

További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse a Rozmár munkatársát az alábbi elektronikus levélcímen: rozmar@rozmar.hu, vagy telefonon a 24/525-600 telefonszámon.